Saturday, November 3, 2007

"DUM SPIRO, SPERO"

"While I breath, I hope"

--Philemon

No comments: